pobieranie krwi

Dyrektor Przychodni w Śliwicach zwraca się z prośbą do pacjentów, którzy mieli dodatni wynik COVID-19, bez wzgledu na to, czy byli chorzy, czy tez nie mieli objawów i są w wieku od 18 do 60 lat o oddanie osocza krwi, które jest obecnie jedynym skutecznym lekiem i może uratować życie wielu osób. Szczegółowych informacji można uzyskać w Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy pod numerem telefonu 52 322 18 73 lub dzwonić do naszej Przychodni.