kwiaty tulipany

W tym szczególnym dniu dziękuję przede wszystkim moim Współpracownikom, z którymi każdego dnia podejmuję działania na rzecz ochrony zdrowia naszych pacjentów.
Każdemu Pracownikowi Służby Zdrowia składam dziś wyrazy uznania i wdzięczności za zaangażowanie i oddaną pracę. Jednocześnie życzę satysfakcji zawodowej i osobistego szczęścia.

Dyrektor SPZOZ Śliwice

Wojciech Kroplewski