flaga Ukrainy

Drodzy Obywatele Ukrainy informujemy, że możecie korzystać z bezpłatnych usług medycznych w naszej Przychodni w godzinach od  8.00 do 18.00   – zapewniamy tłumacza. telefon kontaktowy  52 3340019. 

Шановні громадяни України, повідомляємо, що ви можете скористатися безкоштовними медичними послугами в нашій клініці з 8.00 до 18.00 – ми надаємо перекладача.
контактний телефон 52 3340019