Przemawiający Dyrektor SPZOZ p. Kroplewski

Z udziałem Ministra Kancelarii Premiera Łukasza Schreibera oraz przedstawicieli samorządu, 23 czerwca 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Stomatologii Szkolnej. Centrum powstało ze środków Kancelarii Premiera , budżetu Gminy Śliwice oraz środków własnych SPZOZ Śliwice.

Od 1 lipca mimo trudności związanych z pandemią COVID – 19 i brakiem finansowania z NFZ Centrum rozpoczyna świadczenie usług stomatologicznych które finansowane będą ze środków własnych Przychodni. Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Śliwice.
Po uzyskaniu finansowania ze stromy NFZ zamierzamy zwrócić się do samorządów sąsiadujących gmin z ofertą świadczeń dla dzieci. Centrum posiada również profesjonalną pracownię diagnostyczną RTG.
Szczegóły dotyczące leczenia stomatologicznego oraz badań diagnostycznych RTG można uzyskać dzwoniąc pod nr tel 52 506 53 52

powitanie Ministra Schreibera
na zdjęciu przewodniczacy rady gminy, wójt gminy minister, dyrektor spzoz , pełnomocnik wojewody
na zdjęciu Pani stomatolog Iwona Pachecka
Przemawiający Minister Schreiber
Przemawiający Minister Schreiber
na zdjęciu Pani stomatolog Iwona Pachecka
Przemawiający Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch
przemawiający dyrektor SPZOZ Pn Kroplewski
przemawiający dyrektor SPZOZ Pn Kroplewski
Minister Schreiber przecina wstęgę