znak ostrzegawczy o promieniowaniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach, 89-530 Śliwice, ul. Szkolna 7, Gminne Centrum Stomatologii Szkolnej, Pracownia RTG

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : wykonywaniu zdjęć:
  • punktowych
  • pantomograficznych
  • cefalometrycznych.
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS:

ORTHOPHOS SL 2D – Decyzja PWIS nr 49/2020 z dnia 20.01.2020.r.
HELIODENT PLUS - Decyzja PWIS nr 50/2020 z dnia 20.01.2020.r.

 • uruchamianiu pracowni Decyzja PWIS nr 48/2020 z dnia 20.01.2020.r.
 • zgoda PWIS – na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego : Decyzja PWIS nr 402/2020 z dnia 11.09.2020.r.
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020.r.do 31.12.2020.r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 4x poniżej 0,1 mSv
 • Jednostka posiada projekt osłon stałych wykonany w 2019.r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracowni nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.