Przemawiający Dyrektor SPZOZ p. Kroplewski

Z udziałem Ministra Kancelarii Premiera Łukasza Schreibera oraz przedstawicieli samorządu, 23 czerwca 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Stomatologii Szkolnej. Centrum powstało ze środków Kancelarii Premiera , budżetu Gminy Śliwice oraz środków własnych SPZOZ Śliwice.

Od 1 lipca mimo trudności związanych z pandemią COVID – 19 i brakiem finansowania z NFZ Centrum rozpoczyna świadczenie usług stomatologicznych które finansowane będą ze środków własnych Przychodni. Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Śliwice.
Po uzyskaniu finansowania ze stromy NFZ zamierzamy zwrócić się do samorządów sąsiadujących gmin z ofertą świadczeń dla dzieci. Centrum posiada również profesjonalną pracownię diagnostyczną RTG.
Szczegóły dotyczące leczenia stomatologicznego oraz badań diagnostycznych RTG można uzyskać dzwoniąc pod nr tel 52 506 53 52