Każdej osobie, dla której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach jest administratorem jej danych osobowych przysługuje prawo do: