dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu na sprzedaż używanego samochodu służbowego marki Fiat Qubo nr rejestracyjny CTU 33PE.. Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Sliwicach informuje, że do upływu terminu składania ofert tj. 20.02.20223r. do godz. 11:00 wpłynęło 5 ofert.

zdjęcia samochodu

Podstawa prawna Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004).

dziecko na fotelu dentystycznym

SP ZOZ у Śliwice найме стоматолога. Ми пропонуємо сучасний кабінет з діагностикою. Надаємо квартиру. Звертайтеся за телефоном  +48 604982673 або +48 52 3340019.

uśmiechnięte dziecko na fotelu dentystycznym

W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach SPZOZ zatrudni stomatologa. Oferujemy nowoczesny gabinet z zapleczem diagnostycznym - pantomograf, zestaw radiografii cyfrowej. Zapewniamy mieszkanie. Kontakt telefoniczny 604 982 673.

ręce ułożone nad rodziną

Przychodnia codziennie w godz. od 12:30 do 13:00 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń będzie zamknięta.