lekarz piszący w białym fartuchu na tle grupy osób

Każdej osobie, dla której Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śliwicach jest administratorem jej danych osobowych przysługuje prawo do:

 

  1. informacji o przetwarzanych jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 13, 14 RODO);
  2. informacji o tym czy są przetwarzane jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, dostępu do jej danych osobowych oraz uzyskania kopii jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  3. sprostowania danych w sytuacji, gdy dane osobowe jej dotyczące są nieprawidłowe (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  4. żądania usunięcia jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
  6. przenoszenia jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
  8. nie podleganiu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, szczególnie w sytuacji, gdy zautomatyzowane przetwarzanie wywołuje wobec tej osoby skutki prawne (na zasadach określonych w art. 22 RODO);
  9. informacji o naruszeniu ochrony jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 34 RODO).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

pdfKlauzula informacyjna-dla pacjentów oraz osób wnioskujących o udostępnienie dok. medycznej

pdfKlauzula informacyjna - dla osób składających skargi lub wnioski

pdfKlauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy

pdfKlauzula informacyjna - dla osób, z którymi jest prowadzona korespondencja

pdfKlauzula informacyjna - dla pacjentów oraz osób wnioskujących o udostępnienie dok. medycznej

pdfKlauzula informacyjna - monitoring