Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – Dziennik Ustaw z dnia 19.04.2019r.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH LEKARZA POZ:

 • porada lekarska udzielana w warunkach ambulatoryjnych;
 • porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenie w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, realizowane w warunkach określonych w ustawie;
 • porada patronażowa realizowana w warunkach określonych w ustawie;
 • badanie bilansowe realizowane w warunkach określonych w ustawie;
 • świadczenie medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w ustawie;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI POZ:

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyta patronażowa , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy , godnie z warunkami określonymi w ustawie


WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ POZ ZDROWOTNEJ

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyta patronażowa , zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
 • wizyta profilaktyczna;

WYKAZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I OBRAZOWEJ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ LEKARZA POZ

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych(OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne:

 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo; 5) żelazo – całkowita zdolność wiązania(TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAIc);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C – reaktywne(CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol HDL;
 • cholesterol LDL;
 • triglicerydy(TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen Hbs – AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3;
 • FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopowa osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badania obrazowe:

 • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku;

Diagnostyka ultrasonograficzna:

 • USG tarczycy i przytarczyc;
 • USG ślinianek;
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego;
 • USG obwodowych węzłów chłonnych;
 • Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.